นิยามของคำว่า “เพื่อน”


นิยามของคำว่า “เพื่อน”

เพื่อนนั้นเมื่อถึงเวลาหนึ่งนั้นเราก็จะต้องจากกันไปไกล  ด้วยภาระกิจและทางเดินชีวิตของใครของมัน  แต่ความเป็นเพื่อนนั้นนานเท่าไหร่เมื่อกลับมาเจอกันทุกอย่างก็ยังจะเหมือนเดิมเสมอ

นิยามของคำว่า “เพื่อน”
“เพื่อน” คือมิตรที่พยายามส่งเสริมเรา ให้ความสนใจเรา
“เพื่อน” คือบุคคลที่เราสามารถฝากชีวิตจิตใจได้โดยเฉพาะยามทุกข์ยากลำบาก
“เพื่อน” คือคนที่ยินดีสละเวลา ทรัพย์สินเงินทองเพื่อเราได้
“เพื่อน”คือผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน ผู้ทำให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความหมายและมีคุณค่าสูงสุด
“เพื่อน” คือพันธสัญญาแห่งความเข้าใจที่ตรงกัน
“เพื่อน” คือคนที่อยู่กับเราทุกสภาพชีวิตไม่ว่าเราจะมีชื่อเสียงหรือตกต่ำ
“เพื่อน” คือบุคคลที่คบกับเราในลักษณะที่เราเป็นอยู่โดยที่เราไม่ต้องใส่หน้ากาก
“เพื่อน” คือคนที่รักเรา แม้เราจะทำสิ่งไม่ดีที่สุดก็ตาม
“เพื่อน” คือคนที่เผชิญความทุกข์ยากแล้วสวมหัวใจเดียวกัน สวมรองเท้าคู่เดียวกัน
“เพื่อน” คือมิตรแท้ที่กล้าให้คำมั่นสัญญาต่อมิตรได้
“เพื่อน” คือผู้ที่ยินดีเข้ามาในชีวิตเราขณะเมื่อคนทั้งโลกจากเราไป
“เพื่อน” คือคนที่ยังอยู่กับเรา ร่วมทุกข์ร่วมสุขแม้ในเวลาที่เราไม่มีประโยชน์จะให้
“เพื่อน” คือคนที่มีความเต็มใจช่วยเหลือเราโดยที่ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์
“เพื่อน” คือคนที่เข้าใจเราได้โดยไม่จำเป็นต้องพูดมากเพราะเขาคุ้นเคยและรู้จักความคิดความอ่านของเรา แค่มองหน้าก็รู้ปัญหา แค่มองตาก็เข้าใจ
“เพื่อน” คือผู้ที่หาโอกาสช่วยจัดสรรอย่างเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากขอ
“เพื่อน” คือคนที่ไม่ได้เห็นผิดเป็นชอบ แต่ตักเตือนเราไม่ให้หลงผิดและแนะนำทิศให้ถูกต้อง
“เพื่อน” คือคนที่ยกโทษและให้อภัยเราได้ไม่จำกัดด้วยความยินดี
“เพื่อน” คือคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราในทุกอย่างทุกครั้ง แต่เป็นคนที่คิดพิจารณาและตักเตือนเราด้วยในบางครั้ง
“เพื่อน” คือคนที่ช่วยเราอย่างครบถ้วนจนกว่าปัญหาของเราจะหมดไป
“เพื่อน” คือคนที่ช่วยให้คุณเห็นค่าของคำว่า “มิตรภาพ”
“เพื่อน” คือคนที่ให้ไหล่ไวซับน้ำตา
“เพื่อน” คือคนที่คุณอยู่ด้วยกัน ท่ามกลางความเงียบแล้วไม่อึดอัด

เพื่อน คือ คนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุข บางทีเพื่อนก็ไม่เข้าใจเรา แต่เราต้องเข้าใจเพื่อน เพื่อนแท้หายาก เมื่อเราลำบาก เมื่อเราท้อแท้ เมื่อเราไม่มีเงิน เมื่อเรามืดมนหมดหนทาง เพื่อนแท้จะอยู่เคียงข้างเรา คำว่าเพื่อน คำว่ามิตรภาพไม่มีใครทำลายได้นอกจากตัวเราเอง

คำว่า”เพื่อน”…หมายถึง…มิตรภาพที่ยืนยง
คำว่า”เพื่อน”…จุดประสงค์…คือรักแท้
คำว่า”เพื่อน”…คือกำลังใจ…ยามอ่อนแอ
คำว่า”เพื่อน”…ไม่เคยแคร์…จะรวยหรือจน

มิตรแท้นั้นจะอยู่กับเราทั้งในเวลาที่เรามีความสุข และเวลาที่เราเศร้าใจ เมื่อเวลาที่เดือดร้อน ก็ยังคงมีกันและกัน คอยช่วยกันคิดหาหนทางแก้ไขปัญหา เพื่อนที่เข้าใจกันนั้น ต่อให้ไม่ได้เอ่ยปากบอกเรื่องทุกข์ร้อนในใจแต่เพื่อนก็ยังรับรู้ได้จากความใกล้ชิด ดังนั้น เพื่อนจึงเป็นสิ่งที่มีค่า และควรที่จะรักษามิตรภาพดี ๆ ไว้ให้นานที่สุด

คำว่า ” มิตรภาพ” ที่พวกเราร่วมกันสร้าง 
มันอาจมีวันเลือนรางเมื่อพวกเราจากกันไป 
แต่ฉันเชื่อว่ามันคงไม่ลบเลือนไปจากใจ เพราะไม่ว่ายังไงพวกเราก็ “เพื่อนกัน”

หลากหลายเรื่องราวกับคำว่า "เพื่อนและมิตรภาพ" ที่เกิดขึ้น เป็นความทรงจำที่คิดถึงขึ้นมาเมื่อไหร่ ก็คงได้เห็นรอยยิ้มที่มาจากใจ...
 

17 ก.พ. 2563

เข้าชม : 15.28 พัน

แนะนำสำหรับคุณ