แชร์ประสบการณ์ ยื่นเรื่องพักงานเหตุสุดวิสัยโควิด19 ประกันสังคม


แชร์ประสบการณ์ ยื่นเรื่องพักงานเหตุสุดวิสัยโควิด19 ประกันสังคม

เนื่องจากมีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งชื่อว่า Pinjuta Nimnulanan ได้ไปยื่นเรื่องพักงานเหตุสุดวิสัยโควิด19 ที่ประกันสังคม จึงได้ทำการโพสต์เฟสบู๊คเพื่อแชร์ประสบการณ์เพื่อจะได้เป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นๆที่ต้องการไปยื่นเรื่องเช่นเดียวกับเธอ ซึ่งมีผู้แชร์โพสต์นี้เป็นจำนวนมาก รายละเอียดโพสต์ดังนี้
 

#ประกันสังคม #ยื่นเรื่องพักงานเหตุสุดวิสัยโควิด19 ของเราโดนพักงาน 22 วัน ตามข่าวที่ลงนะคะ

ใครจะมายื่นด้วยตัวเอง เตรียมเอกสาร ดังนี้นะ

1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ 1 ฉบับ
3. เอกสารที่แสดงว่าให้หยุดงาน เช่น เอกสารแจ้งปิดห้าง
4.ปากกา (เพื่อความสะดวกรวดเร็วเอามาคะ)

- มากรอกเอกสาร ''แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม"
- กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อที่ 1 ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร
- กรอกข้อมูล ข้อที่ 2 ยื่นคำขอฐานะ ติ๊กช่อง "ผู้ประกันตน"
ติ๊กช่องเพิ่ม "เนื่องจากเหตุสุดวิสัย"
- ข้ามไปข้อที่ 5 เลยคะ ติ๊กช่อง "อื่นๆ ระบุ" แล้วเขียนว่า "เหตุสุดวิสัยโควิด 19"
- ลงชื่อผู้ยื่นคำขอ
- กรอกเสร็จกดบัตรคิวเลยคะ ????
- แล้วยื่นส่งเอกสาร

????????????กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย????????
มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน จากเหตุสุดวิสัยโดยจะให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ (ไวรัสโควิด-19) รวมทั้งภัยอื่นๆ ทั้งจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น และมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยท่านที่ประกันตนที่ตกงานหรือไม่ได้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ด้านภาครัฐ หากที่ทำงานของท่านสั่งให้หยุดงานหรือหยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

*เพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะ คนเริ่มมากันเยอะแล้ว
*กี่วันได้เงินทดแทน??? "พนักงานยังตอบไม่ได้คะ"
*แนะนำโทรติดต่อตามผลเป็นประจำ รออัพเดตอยู่เรื่อยๆนะคะ ✌️✌️
*ทุกคน ใส่แมสมากันด้วยนะ ???? ทำเรื่องเสร็จรีบกลับบ้านกันนะ ????
 


แหล่งที่มา : Pinjuta Nimnulanan

 

24 มี.ค. 2563

เข้าชม : 81

แนะนำสำหรับคุณ