เสาร์ที่28 นี้! ลงทะเบียนรับเงิน 5,000/เดือน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบ ปกส.


เสาร์ที่28 นี้! ลงทะเบียนรับเงิน 5,000/เดือน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบ ปกส.

วันที่ 24 มี.ค. เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี แถลงถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชน ในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด ว่าถึงวันนี้สถานการณ์ไปสู่จุดที่กระทรวงการคลัง ต้องมีมาตรการดูแลเยียวยาประชาชนเพราะมีบางส่วนเริ่มตกงาน เพื่อให้ทันการณ์ จึงมีมาตรการที่เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ดังนี้

กลุ่มลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

1. เพิ่มสภาพคล่องให้เงินเดือนละ 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ประมาณ 3 ล้านคน ส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคม จะได้ในส่วนสิทธิกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วัน กรณีรัฐสั่งหยุด รับเงินไม่เกิน 90 วัน

2. มีสินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาทต่อราย วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน

3. สินเชื่อพิเศษ 50,000 บาทต่อราย วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน แต่ต้องมีหลักประกัน

4. โรงรับจำนำดอกเบี้ยต่ำ วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้เย อัตราไม่เกิน 0.125% ต่อเดือน

5. ยืดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็น ส.ค. 2563

6. เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ จาก 15,000 บาท เป็นเวลา 25,000 บาท

7. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเสี่ยงภัยให้บุคคลากรการแพทย์

8. ฝึกอบรมมีเงินใช้ รวมทั้งนักศึกษาที่ยังหางานไม่ได้

ส่วนของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

1. สินเชื่อรายย่อยไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย ดอกเบี้ย3% 2 ปีแรก

2. ยืดการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

3. ยืดการเสียภาษีสรรพากร เช่น VAT ภาษีธุรกิจเฉพาะ

4. ยืดการเสียภาษีสรรพสามิตให้กิจการสถานบริการ

5. ยืดภาษีสรรพสามิตให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์น้ำมัน

6. ยกเว้นอากรขาเข้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาโควิด

7.  ยกเว้นภาษีและลดค่าธรรมเนียมจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้เจ้าหน้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล เช่าซื้อ ลีสซิ่ง ตั้งแต่ 1 ม.ค.63-31 ธ.ค.64 เพื่อไม่ต้องไปยึดรถ
.
นายสมคิด กล่าวด้วยว่า จะติดตามความต้องการพี่น้องตลอดเวลาและจะออกมาตรการเพิ่มเติมไม่ช้า นอกจากนี้เมื่อเข้าหน้าแล้งจะมีมาตรการช่วยภัยแล้งและกระตุ้นเศรษฐกิจตามมาอีก
.
นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราว และผู้มีอาชีพอิสระ จะเปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ตั้งแต่วันเสาร์นี้ และจะจ่ายเงินให้ผ่านทางพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคาร

แหลงที่มา : Workpoint News

24 มี.ค. 2563

เข้าชม : 183

แนะนำสำหรับคุณ