ผู้ประกันตนมาตรา 39 - 40 ขอรับเงินเยียวยาโควิด 5000 ได้ไหม? มีคำตอบ


ผู้ประกันตนมาตรา 39 - 40 ขอรับเงินเยียวยาโควิด 5000 ได้ไหม? มีคำตอบ

จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ในขณะนี้ เป็นเหตุให้ทางรัฐบาล ได้ออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ ที่รัฐบาลได้เข้ามาช่วยเหลือด้วยมาตรการแจกเงินคนละ 5,000 บาท รวมไปถึงมาตรการอื่น ๆ 

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยเกี่ยวกับมาตรการดูแลแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (COVID-19) ว่า สำหรับแรงงานนอกระบบ หรืออาชีพอิสระที่ประกันตนตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 นั้นสามารถยื่นคำขอรับเงินทดแทน จำนวน 5,000 บาทต่อราย เป็นเวลา 3 เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยรายละเอียดมีดังนี้

- สามารถเริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
- หากไม่สะดวกสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารรัฐ 3 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารกรุงไทย
- กระทรวงการคลังจะเป็นผู้เช็คคุณสมบัติว่ารายชื่อดังกล่าวอยู่ในข่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 หรือไม่
- จะได้รับเงินเยียวยาภายใน 5 วันหลังลงทะเบียนผ่านระบบพร้อมเพย์ หรือ บัญชีธนาคารของตนเอง
- เงินจะเริ่มโอนผ่านธนาคารกรุงไทยรอบแรกในเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

แหล่งที่มา : https://money.kapook.com/view222924.html

25 มี.ค. 2563

เข้าชม : 162

แนะนำสำหรับคุณ