6 มาตรการจากแบงก์ชาติ แก้วิกฤตโควิด-19 (Covid-19) ใครผ่อนบ้าน-ผ่อนรถ ต้องดู


6 มาตรการจากแบงก์ชาติ แก้วิกฤตโควิด-19 (Covid-19) ใครผ่อนบ้าน-ผ่อนรถ ต้องดู

อัพเดทล่าสุด! “ธนาคารแห่งประเทศไทย” สรุปมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของแต่ละสถาบันการเงินที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 (Covid-19)

โดยมาตรการต่าง ๆ มีดังนี้
1. คนที่มีหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน

- ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ จาก 10% เหลือ 5 % ในปี 2563 -2564
- ลดอัตราการผ่อนชำระเป็น 8 % ในปี 2565
- ลดอัตราการผ่อนชำระเป็น 10 % ในปี 2566
นอกจากนี้ ลูกหนี้สามารถแปลงหนี้เป็นสินเชื่อระยะยาวที่ดอกเบี้ยต่ำลงได้
2. คนที่มีหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
-ให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน
-สำหรับผู้ให้บริการอื่น เลือกดำเนินการระหว่าง พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือลดค่างวดเดิมอย่างน้อย 30% เป็นระยะเวลา 6 เดือน
3. สินเชื่อเช่าซื้อ สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท และรถทุกประเภท วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท
 -ผู้ให้บริการเลือกดำเนินการระหว่าง พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือ พักชำระหนี้เงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) 6 เดือน
4. ลีสซิ่ง หนี้คงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท
-ผู้ให้บริการเลือกดำเนินการระหว่าง พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือ พักชำระหนี้เงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) 6 เดือน
5.สินเชื่อบ้านวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
 - พักชำระหนี้เงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) 3 เดือน และพิจารณาความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย
6.สินเชื่อธุรกิจ SMEs ไม่โครไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
 - พักชำระหนี้เงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) 3 เดือน และพิจารณาความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย

ลูกหนี้ที่เข้ารับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้ จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อเครดิตบูโร ส่วนลูกหนี้ที่ชำระหนี้ตามปกติตามเงื่อนไขเดิม ผู้ให้บริการทางการเงินอาจให้สิทธิพิเศษหรือเงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

วันพฤหัสบดี เวลา 11:38 น.

เข้าชม : 35

แนะนำสำหรับคุณ