นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


ขอต้อนรับสู่ Siamfans.com เป็นเว็บไซต์ "ผู้ให้บริการ" ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการ สาธารณชน ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า "Siamfans","เรา","พวกเรา") และ "ผู้ใช้" หมายถึง ผู้ใช้ที่มีบัญชีซึ่งได้ลงทะเบียนกับเราหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีขึ้นเพื่อให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษาและ/หรือประมวลผลข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและได้รับระหว่างการให้บริการ เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรา และเชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้อง และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะถูกบันทึกในรูปแบบเอกสารหรือไม่ ซึ่งมีการแสดงข้อมูลระบุตัวตน หรือทำให้ผู้ที่ถือข้อมูลนั้นสามารถยืนยันตัวบุคคลได้โดยตรง หรืออย่างสมเหตุสมผล หรือเมื่อนำไปรวมกับข้อมูลอื่น ๆ จะทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้อย่างแน่นอนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 ระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้เว็บไซต์และใช้บริการจากเรา เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านในสถานการณ์ดังต่อไปนี้
1.1.1 เมื่อท่านได้เข้าสู่ระบบจากบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์หรือสื่อสารกับเราผ่านบริการหรือแอปพลิเคชันภายนอก เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook), กูเกิล (Google), ไลน์ (Line)
1.2 ระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้เว็บไซต์และใช้บริการจากเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
1.2.1 ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ เพศ อายุ รูปโปรไฟล์ ความสนใจของท่าน สิ่งที่ท่านสนใจ
1.2.2 ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ไลน์ไอดี เฟสบุ๊ค
1.2.3 ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน
1.2.4 ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ข้อมูลคุกกี้ ข้อมูลที่อยู่ไอพี (IP address) ข้อมูลการเข้าใช้ ชนิดและรุ่นของบราวเซอร์ การตั้งเขตเวลาและสถานที่ ชนิดและรุ่นของโปรแกรมเสริมของบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการและเว็บไซต์ และข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์

2. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 เพื่อแสดงชื่อ ชื่อผู้ใช้ หรือโปรไฟล์ของท่านบนเว็บไซต์
2.2 เพื่อระบุตัวตนผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์
2.3 เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของเพจของเว็บไซต์และปรับแต่งเพจนั้นให้เหมาะกับผู้ใช้
2.4 เพื่ออนุญาตให้ท่านสามารถหาผู้ใช้อื่นและสามารถติดต่อกับผู้ใช้ดังกล่าวบนเว็บไซต์ และเพื่อสนับสนุนการเข้าสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการ
2.5 การโฆษณาโดยอิงตามพฤติกรรม เราอาจร่วมมือกับบุคคลภายนอกที่ได้คัดเลือกมาโดยใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้เพื่อพัฒนารูปแบบที่จะแสดงโฆษณาที่แม่นยำมากขึ้นแก่ผู้ใช้แต่ละราย

3. ความเป็นส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้ของคุณ

3.1 การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ต้องการเข้าใช้
3.2 มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก
3.3 ใช้ SSL เข้ารหัสแบบ 256 bit (ระบบล็อคเข้ารหัส) เมื่อประมวลผลข้อมูล
3.4 คุณมีตัวเลือกในการควบคุมว่าอะไรที่ผู้ใช้อื่นอาจเห็นจากบัญชีของคุณและพวกเขาสามารถติดต่อกับคุณบนไซต์ได้อย่างไรโดยการปรับ "การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว" ในส่วน "ข้อมูลบัญชี" สามารถ ตั้งค่า "ปิดบัญชีผู้ใช้" หรือ "ลบบัญชีผู้ใช้" ได้ด้วยตัวท่านเอง

4. สามารถดำเนินการลบบัญชีสมาชิกหรือลบข้อมูลของท่านได้ด้วยตัวท่านเอง ดังนี้

4.1 เชื่อมต่อ Facebook, Google หรือ Line เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิก
4.2 หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วในหน้า "ข้อมูลบัญชี" กดปุ่มล่างซ้าย "จัดการบัญชีผู้ใช้"
4.3 เข้าสู่หน้า "จัดการบัญชีผู้ใช้" กดปุ่มล่างซ้าย "ลบบัญชี" จากนั้นกดปุ่ม "ยืนยัน"
4.4 การลบข้อมูลบัญชีหรือข้อมูลของคุณบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา
4.5 คุณสามารถแจ้งแอดมินเพื่อลบข้อมูลบัญชีของคุณได้ โปรดติดต่อเรา https://www.siamfans.com/contact

เราอาจเปิดเผยและอนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก สำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น โดยการเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลดังกล่าว เราจะทำให้แน่ใจว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยจากการเข้าถึง การรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผลหรือความเสี่ยงอื่นใดที่ใกล้เคียงกันโดยไม่ได้รับอนุญาตและจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่จำเป็นจะต้องใช้เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น

หากคุณไม่ประสงค์ให้เรา เก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น คุณอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อผ่านทางไซต์หรือโดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรานั้นอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ

ทางเว็บไซต์ Siamfans.com ไม่มีเจตนาที่จะให้บริการใด ๆ แก่ผู้เยาว์ หรือให้ผู้เยาว์ใช้เว็บไซต์ และเราไม่มีเจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ ในฐานะบุพการีหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โปรดห้ามผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของท่านส่งข้อมูลให้แก่เรา ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ดังกล่าวนั้นถูกเปิดเผยแก่เรา ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และรับผิดชอบในการกระทำของผู้เยาว์ดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บริการบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยตัวท่าน ผู้ใช้ผู้ดำเนินการในนามของท่านหรือผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้บริการบนเว็บไซต์และดำเนินการใดๆเพื่อป้องกันการใช้บริการที่ไม่ถูกต้องบนเว็บไซต์

Siamfans.com มีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และเมื่อใดก็ได้ตามที่ Siamfans.com เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนั้นๆ ดังนั้น Siamfans.com จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ Siamfans.com

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียน โปรดติดต่อเรา https://www.siamfans.com/contact

ปรับปรุงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563