ข้อตกลงและเงื่อนไข


นโยบายการใช้งาน

siamfans.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ siamfans.com ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

การสละความรับผิด

ผู้ใช้ตกลงยินยอมกับข้อความต่อไปนี้ด้วยการพิจารณาความเสี่ยงของตนเองก่อนใช้บริการ

  1. การเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ siamfans.com ถือเป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการ ทางเว็บไซต์ของเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น
  2. ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องเป็นความจริงเท่านั้น ห้ามโฆษณาเกินจริง ชวนเชื่อ หลอกลวง หรือแสดงถึงเจตนาที่ไม่ดี
  3. ห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหยาบคาย รวมถึงรูปภาพที่ส่อไปในเชิงลามกอนาจาร
  4. ห้ามกระทำการใดๆ ที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ หมิ่นประมาทผู้อื่น รวมถึง ข่มขู่ อนาจาร ที่ผิดหลักกฏหมายและศีลธรรม
  5. ห้ามแอบอ้างถึงบุคคล สถาบัน หรือองค์กรต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่เป็นความจริง
  6. ห้ามกระทำการใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งละเมิดความเป็นส่วนตัว ชื่อเสียง หรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
  7. ห้ามผู้ใช้บริการใช้เว็บไซต์ของเราทำการสแปมลิงค์ สแปมบทความ หรือทำ SEO เพื่อส่งผลไปยังเว็บไซต์ของตนเอง
  8. ไม่อนุญาตให้ลงข้อมูลซ้ำ

siamfans.com มีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ ระงับ หรือยกเลิกเนื้อหาในเว็บไซต์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และเมื่อใดก็ได้ตามที่ siamfans.com เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ siamfans.com ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น