การให้เป็น...การได้รับ


การให้เป็น...การได้รับ

จุดมุ่งหมายของการให้ คือ การที่ได้ส่งต่อรอยยิ้ม การที่ทำให้ทุกคนได้เห็นว่าของบางสิ่งบางอย่าง แม้มันจะไม่ได้มีคุณค่ากับเรา –ใช่,เราอาจจะไม่ได้เล็งเห็นความสำคัญกับของบางสิ่ง ของบางอย่างที่เราไม่ต้องไขว้คว้ามาเพื่อให้ได้มันมา คนอื่นกลับต้อง ไขว้คว้าอย่างยากลำบาก ดิ้นรน เพื่อที่จะได้ของสิ่งนั้นมาก

การให้สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ความสุขของผู้รับ คือ ความยินดีที่ได้รับสิ่งที่มอบให้ ในขณะที่ผู้ให้นั้น สุขใจที่ได้ช่วยเหลือและแบ่งเบาความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน การให้ที่ปราศจากเงื่อนไข เป็นการให้ที่ทำให้ ทั้งผู้ให้และผู้รับมีความสุข ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้ด้วยความเต็มใจ และเปี่ยมไปด้วยเมตตาจิต ไม่รู้สึกเสียดายหรืออาลัยอาวรณ์ในสิ่งที่ให้นั้น และการได้รับสิ่งตอบแทนกลับคืนมานั้น เป็นเพียงผลพลอยได้จากการให้ เช่น การให้ของขวัญวันปีใหม่ ซึ่งเรามักจะได้รับของขวัญกลับคืนมาด้วยเช่นกัน

"การให้" หรือ "ทาน" จะทำให้เรา ไม่เป็นคนหวงของที่เรามีไม่ยึดมั่นว่า เป็นของเรา แต่ผู้เดียวสอนให้เราเป็นคนใจกว้าง รู้จักแบ่งปัน และที่สำคัญ ทำให้เรารู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ของโลกใบนี้ที่มีเพียงพอ สำหรับทุกคน จนสามารถแบ่งปันกันได้ ไม่สิ้นสุด เมื่อเรา "ให้" ได้เราจะมีความเชื่อในความ มีมากเพียงพอยิ่งให้ ก็จะยิ่งสามารถหากลับมาได้อีก เท่าทวี แต่ถ้าเรา "หวง" ไว้ความรู้สึกเรา คือสิ่งนั้น มีไม่เพียงพอสิ่งนั้น มันขาดแคลน ถ้าเสียไป เราจะหาอีกไม่ได้ พลังแห่งการให้ ไม่เคยหยุดทำหน้าที่ แม้ว่าเราจะ "ให้" โดยไม่หวังผลตอบแทน สิ่งที่จะสะท้อนกลับมาทันทีคือ "ความสุขใจ" "ความอิ่มใจ"

สรุป คือ การถือการให้เป็นการได้รับนี้ ให้ประโยชน์หลายสถาน เราทุกคนควรบ่มเพาะนิสัยของการให้ ให้ทรัพย์สินเงินทองให้ความรู้ความสามารถถ้าคุณสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ คุณย่อมได้ทรัพย์สมบัติ ได้ความรู้ความสามารถกลับคืนมากยิ่งขึ้น การให้แต่สิ่งที่ดีแก่ผู้อื่น ย่อมได้สิ่งที่ดีตอบแทนละทิ้งนิสัยที่ไม่ดี ย่อมได้นิสัยที่ดีกลับมา เมื่อเราเอาความทุกข์ ความเศร้าเสียใจ ความไม่รู้ ความละเมอเพ้อฝันทิ้งไป ย่อมได้ชีวิตใหม่ใรอีกสภาวะหนึ่งมาแทนที่

21 ก.พ. 2563

เข้าชม : 753

แนะนำสำหรับคุณ