คำแนะนำการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโควิด-19 (COVID-19)


คำแนะนำการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโควิด-19 (COVID-19)

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด-19 (Covid-19) ได้แพร่กระจายไปอย่างเร็วเพราะเชื้อไวรัสมีระยะฟักตัวของโรคโดยทั่วไปคือภายใน 14 วัน ฉะนั้นหากมีผู้ป่วยอยู่ใกล้กับเราหรือทำงานร่วมกับเราโดยที่เราไม่รู้ว่าเค้าติดเชื้อหรือไม่ ซึ่งจะเป็นการเสี่ยงมากที่เราจะติดโรคนี้ไปด้วย ฉะนั้นเราควรดูแลและป้องกันไม่ให้ตัวเรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งวันนี้เรามีคำแนะนำการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโควิด-19 (COVID-19) ดังนี้


1. หลีกเลี่ยงการจับราวบันได


หลีกเลี่ยงการจับราวบันได


2. หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดยืนให้ห่างกัน 2 เมตร


หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดยืนให้ห่างกัน 2 เมตร
 

3. ใช้ศอกแทนนิ้วในการกดลิฟต์


ใช้ศอกแทนนิ้วในการกดลิฟต์
 

4. กินของสุก เลี่ยงกินดิบ


กินของสุก เลี่ยงกินดิบ
 

5. ใช้หลังเปิดประตูแทนการจับ


ใช้หลังเปิดประตูแทนการจับ
 

6. เลี่ยงการใช้ช้อนกลาง และแยกอาหารกับคนอื่น


เลี่ยงการใช้ช้อนกลาง และแยกอาหารกับคนอื่น
 

7. ไอในหน้ากากอนามัย


ไอในหน้ากากอนามัย
 

8. จับที่หูหน้ากาก ไม่จับที่หน้ากาก


จับที่หูหน้ากาก ไม่จับที่หน้ากาก

แหล่งที่มา : โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี
 

18 มี.ค. 2563

เข้าชม : 683

แนะนำสำหรับคุณ

เพื่อนกำลังออนไลน์4 สมาชิกออนไลน์